Mässor

 Problemfri förberedelse för mässor och evenemang

Att delta på de rätta mässorna är grundläggande för att nå nya marknader internationellt såväl som nationellt men också för att konsolidera varumärke, produkt eller tjänst. Ni har kanske bestämt er för att närvara som utställare eller som besökare på en mässa. I bägge fallen är de taktiska förberedelserna centrala; att analysera mål, medel och vilka företag ni önskar etablera kontakt med. Vi ger råd från ax till limpa för att effektivisera och ekonomisera deltagandet på mässan på bästa sätt och att uppnå en rationell uppföljning.

Våra tjänster:

  • – Förberedelser och informationsinhämtning om lämplig mässa / mässor.
  • – Identifikation av presumtiva leverantörer / kunder och hantering av inbjudningar, etc.
  • – Utformning av monter och bygge / iordningsställande alternativt logistisk för besök.
  • – Inhyrning av värdar, tolkar, marknadsförare, etc.
  • – Organisation av monter, evenemang, bemanning, etc. Alternativt plan och tidsschema för mässbesök med tolkning, transporter, boende, mötesbokning, etc.
  • – Koordinering och kommersiell utveckling och uppföljning av kontakterna som upparbetats.

 Ska vi komma igång? Kontakta oss.