Internationella affärer

 Internationell konsultation för mjuk landning

Vi är ett konsultbolag specialiserade på export och internationella kontakter. Vi hjälper företag, föreningar och institutioner som önskar vidga sina internationella kontakter. Vi analyserar era produkter/tjänster och undersöker sedan intressanta marknader och strategier för att ta sig in på dessa. Åt andra hållet undersöker vi presumtiva leverantörer, marknader, priser, osv.
Våra tjänster:

  • Söka avnämare / kunder/ distributörer/leverantörer;
  • Handelskontakter – agenturer, närvaro, mässor;
  • Marknadsundersökningar – priser, konkurrenter, inträdesstrategier;
  • Affärsagenda på destinationen och logistik;
  • Support – etablering av ny verksamhet utomlands;
  • Rättsliga frågor – affärsjuridik, tillstånd, avtalsfrågor;
  • Översättningar – tolkning och medverkan på möten.

 Ett omfattande nätverk av kontakter och partners

Vi är specialiserade på de nordiska länderna och Spanien men har byggt upp ett stort nätverk av partners över hela världen som ger oss möjlighet att hjälpa er på alla kontinenter. Kontakta oss och berätta om dina produkter och tjänster så att vi kan ge er råd om de bästa internationella strategierna för er.
Vi rullar ut den röda mattan för Dig, Din produkt och/eller Din tjänst.

Kommunikation på höjden av ditt företag!

Vi förbereder dina presentationer och utformar ditt kommersiella material.

Kommunicera med dina kunder på nya marknader!

Vi hanterar kommunikation av ditt företag på flera språk.

previous arrow
next arrow
Slider