Europeiska Projekt

 Vi är host partner för Europeiska projekt

Vi arbetar som partners på många europeiska projekt. Vi organiserar konferenser, studiebesök, boende och vistelser för studenter, lärare, tekniker och andra professionella inom olika områden.
Vårt mål är att er vistelse ska bli hundraprocentigt lyckad och att ni återvänder hem med massor av kontakter, inspiration och nya kunskaper.
Sedan 2018 arbetar vi även som samarbetspartner inom EU:s program Erasmus för Unga Entreprenörer.

 Erasmus för Unga Företagare

Det europeiska utbytesprogrammet för företagare
Erasmus för unga företagare är ett gränsöverskridande utbytesprogram som ger blivande eller nya företagare möjlighet att lära av erfarna småföretagare i andra lander som deltar i utbytesprogrammet.

Som Ny företagare kan du genom programmet vistas hos en erfaren företagare i ett annat Deltagande Land, och på så sätt skaffa dig praktisk kunskap om vad som krävs för att driva företag. Som Värdföretagare kan du genom programmet få nya nätverk och nya perspektiv på din verksamhet, möjlighet att lära mer om andra marknader och samarbeta med utländska partners.

 Vem kan delta?

Blivande företagare som kommit långt i planeringen av att starta eget, eller Nya företagare som drivit sitt företag i max 3 år;
Erfarna företagare som äger eller driver ett litet eller medelstort företag i ett Deltagande Land.

Ska vi komma igång? Kontakta oss.